صفحه اصلي > درباره سمینار > کارگاه های آموزشی 
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥
کارگاه های آموزشی

غربالگری درگیری های سیستمیک در ارزیابی ستون فقرات پشتی و کمری ( نگاهی به جایگاه دکتری حرفه ای فیزیوتراپی ) 

تاریخ برگزاری : 9/10/95 ،  محل برگزاری: سالن شاملو

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیگروه های آموزشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی