صفحه اصلي > درباره سمینار > تاریخ های مهم 
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥
تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقاله : 30/9/95

 افتتاحیه سمینار : 8/10/95

اختتامیه سمینار : 9/10/95

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیگروه های آموزشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی