صفحه اصلي > تماس با ما 
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥
تماس با ما

نشانی : تهران ، اوین ، بلوار دانشجو ، خیابان کودکیار ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، گروه آموزشی فیزیوتراپی

تلفن : ۲۲۱۸۰۰۳۹

صندوق الکترونیکی:  sspt@uswr.ac.ir

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیگروه های آموزشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی